Ønsker du at opsige din bolig, skal dette ske skriftligt (via mail) til din daglige administrator eller på info@h-administration.dk – opsigelse skal som minimum indeholde:

  • Navn (hvis i står flere på lejekontrakten skal vedkommende cc.. på mailen det gælder også samlevere som har adresse hos dig)
  • Adressen på lejemålet i ønsker at opsige
  • Hvornår i opsiger boligen fra
  • Hvornår i planlægger at fraflytte (husk man normalt skal være ude 14 dage før den 1. i måneden) – så vi ved om I fraflytter før tid, så vi skal forsøge at genudleje før tid.
  • Navn og telefon nr på vedkommende som vi skal kontakte vedr. fremvisninger
  • Reg. og konto nr til afregning af depositum
  • Ny adresse (skal sendes senest 8 dage før lejeophør)

Vi vil rigtige gerne have billeder af lejemålet som vi kan bruge til genudlejningen, så det må I også gerne fremsende.

Jf gældende lovgivning har vi på udlejeres vegne ret til at fremvise boligen, hvorfor det er vigtigt i sørge for vi løbende får adgang hertil og hurtigt reagere når vi henvender os til jer om vi har potentielle nye lejere.
I tilfælde af en genudlejning forsinkes grundet fraflytter manglende samarbejde omkring fremvisning af boligen kan fraflytter stilles økonomisk til ansvar for evt. tabt husleje.