Ønsker du at opsige din bolig, skal dette ske skriftligt (via mail) til din daglige administrator. Opsigelsen skal som minimum indeholde:

  • Navn (hvis I står flere på lejekontrakten, skal vedkommende cc. på mailen – det gælder også samlevere, som har adresse hos dig)
  • Adressen på lejemålet I ønsker at opsige
  • Hvornår I opsiger boligen fra
  • Hvornår I planlægger at fraflytte (husk at man normalt skal være ude 14 dage før den 1. i måneden) – så vi ved, om I fraflytter før tid, så vi skal forsøge at genudleje før tid
  • Navn og telefonnummer på vedkommende, som vi skal kontakte vedr. fremvisninger
  • Ny adresse (skal sendes senest 8 dage før lejeophør)

Vi vil rigtig gerne have billeder af lejemålet, som vi kan bruge til genudlejningen, så det må I også gerne fremsende.

Jf gældende lovgivning har vi på udlejeres vegne ret til at fremvise boligen, hvorfor det er vigtigt, I sørger for, at vi løbende får adgang hertil og hurtigt reagerer, når vi henvender os til jer om potentielle nye lejere.

I tilfælde af at en genudlejning forsinkes grundet fraflytters manglende samarbejde omkring fremvisning af boligen, kan fraflytter stilles økonomisk til ansvar for evt. tabt husleje.