Gebyroversigt

Har du som lejer behov for vores hjælp til diverse små ting, hjælper vi gerne, men da dette ikke er omfattet af den almindelige administration opkræves der et mindre gebyr herfor.

Gebyroversigt:

Ydelse

Genfremsendelse af lejekontrakt og bilag

500,00 Kr. inkl moms

Genfremsendelse af girokort

150,00 Kr. inkl moms

Genfremsendelse af varslingsskrivelse

150,00 Kr. inkl moms

Adresseforespørgsel ved manglende oplysning om ny adresse ved fraflytning

300,00 Kr. inkl moms

Ændring af p-tilladelse

150,00 Kr. inkl moms

Genbestilling af nyt vaskekort udover prisen på kortet

150,00 Kr. inkl moms

Ved manglende tilmelding af el efter 1 varsling herom

300,00 Kr. inkl moms

Indgåelses af afdragsordning/forlig ved restance

500,00 Kr. inkl moms

Gebyr for overførelse til udlandet

300,00 Kr. inkl moms

Tillæg til lejekontrakt

625,00 Kr. inkl moms

Husdyrs tilladelse

150,00 Kr. inkl moms