Generelt om at bo til leje

Her kan du finde en række generelle regler, der gør sig gældende, når du bor til leje i en af vores ejendomme. Hvis du ikke kan finde de oplysninger, du søger, her på siden, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 3842 4200 eller via mail: info@h-administration.dk.

Vedligeholdelse af lejligheden
Lejeren har ansvaret for al indvendig vedligeholdelse af boligen. Som lejer er det din opgave at sørge for, at der bliver foretaget løbende vedligeholdelse- og istandsættelsesarbejde. Lejligheden skal til enhver tid fremstå i ordentlig stand og velvedligeholdt.

Udlejer dækker udgifter til udvendig vedligeholdelse. Ved udvendig vedligeholdelse forstås al vedligeholdelse, der ikke er indbefattet af begrebet ”indvendig vedligeholdelse”. Det kan eksempelvis være reparation af en utæt radiator, udskiftning af defekte hvidevare eller visse andre vedligeholdelsesopgaver inde i lejlighederne.

Servicebesøg
Vi hjælper altid gerne med at bestille håndværkere/servicefolk, men hvis årsagen til en defekt skyldes manglende vedligeholdelse eller anden selvforskyldt fejl, opkræves du for besøget.

Eksempel: En opvaskemaskine vil ikke pumpe vandet ud eller melder fejl herom. Vi sender en serviceteknikker ud, og han finder en tandstik eller andet fremmedlegeme i filteret. I en sådan situation, vil du blive opkrævet for besøget.

Ordensregler
Du får tilsendt ordensregler for lejemålet og ejendommen sammen med din lejekontrakt. Ordensreglerne skal naturligvis overholdes.

Husdyr i dit lejemål
Du kan se på din lejekontrakt, om din bolig er godkendt til husdyr eller ej. Hvis din bolig er godkendt til husdyr, fremgår reglerne for hold af disse i husordenen.

Husholdningsaffald/storskrald
Vi skelner mellem to typer skrald; husholdningsaffald og storskrald.
Husholdningsaffald dækker over det daglige affald fra husholdningen som eksempelvis madrester, skræller eller småemballage. Dit husholdningsaffald skal du aflevere i de containere og beholdere, du finder ved din bolig.

Storskrald dækker over eksempelvis møbler, større emballage m.m. Storskrald må ikke smides i containerne til husholdningsaffald eller andre steder på ejendommen. Som lejer har du selv ansvar for at bortskaffe dit storskrald – eksempelvis på genbrugsstationen.

Betaling af husleje
Din husleje opkræves af Høgh Administration på vegne af din udlejer via betalingsservice (PBS). Når du har tilmeldt dig betalingsservice, er du sikret, at din leje bliver betalt til tiden hver måned, og du betaler det korrekt.

Hvis du ikke er tilmeldt betalingsservice, ser vi gerne, at du benytter det girokort, som fremsendes med posten. Skulle dette udeblive kan du lave en manuel overførelse til udlejers konto, som tidligere er oplyst til dig eller benytte girokortet fra måneden tidligere.

Vand/varmeregnskab
Regnskabet for vand og varme opgøres årligt for et år ad gangen. Det varierer fra ejendom til ejendom, hvornår regnskabet begynder. Du kan se på din lejekontrakt, hvilken periode dit regnskab følger. Du betaler månedligt et á conto beløb for vand og varme, som trækkes sammen med din leje.

Nogle måneder efter vand/varme regnskabsårets afslutning bliver regnskabet sendt til lejerne. Hvis du har betalt for meget eller for lidt i á conto for dit vand og varme, bliver restbeløbet lagt oveni eller trukket fra din husleje i måneden efter udsendelsen af regnskabet.

Ejendommens varmeforbrug dækker over udgiften til varmeforsyningen, evt. energimærke m.m.

Ejendommens vandforbrug dækker over udgifter til vandafledningsafgift og vandforbrug.

Ejendommens opgjorte vand- og varmeudgifter fordeles mellem lejerne baseret på fordelingstal og forbrug.

TV- og antennebidrag
TV- og antennebidrag varierer afhængigt af, hvor du bor. Man kan på www.tjekditnet.dk se, hvem der udbyder tv og internet i ejendommen, du bor i.

Forsikring
Som lejer forpligter du dig til at tegne en indboforsikring. Forsikringen skal også dække glas og kumme. Skulle der opstå skader, der vedrører bygningen, dækkes disse typisk af udlejers bygnings-/brandforsikring. Skulle man komme til at lave en skade som dækkes af udlejers forsikring, skal man forvente at blive opkrævet den selvrisiko, som udlejer har. Typisk 10-15.000 kr. (f.eks. hvis man er skyld i en brand, smadret rude o. lign.)

Fremleje
Det er ikke tilladt at fremleje dit lejemål uden udlejers eller dennes repræsentants samtykke.

Få et godt indeklima
Et godt indeklima er vigtigt i dit lejemål, da et dårligt indeklima kan betyde skimmelsvamp. Her har vi samlet nogle gode råd til et godt indeklima.

  • Luft ud flere gange om dagen i 5-10 min. i hele boligen
  • Luft ud efter madlavning og bad for at få dampen ud
  • Brug emhætten når du laver mad
  • Hæng vasketøj til tørre udenfor
  • Hvis der er udluftningsventiler i dine vinduer, så hold dem åbne
  • Hvis der opstår vandskader i din bolig, bør du få dem fikset hurtigst muligt – også hvis de er små
  • Hvis du har et ventilationsanlæg i boligen, skal dette vedligeholdes og rengøres.
  • Forsøg at holde en temperatur på 20 grader i alle rum.
  • Luk døren til badeværelset, når badet benyttes