Fraflytning

Her kan du finde al relevant information for dig, som har opsagt eller gerne vil opsige din lejekontrakt hos Høgh Administration. Hvis du ikke kan finde de oplysninger, du søger, her på siden, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 3842 4200 eller via mail: info@h-administration.dk.

Opsigelse
Hvis du vil opsige dit lejemål, kan dette gøres med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

Hvis du har et ønske om at flytte tidligere end de 3 måneder, vil vi forsøge at finde en lejer, der kan overtage tidligere.

Din opsigelse skal sendes direkte til administratoren af dit lejemål med underskrifter på alle lejere, der fremgår på lejekontrakten. Du kan læse mere om, hvad opsigelsen som minimum skal indeholde her: https://h-administration.dk/opsigelse-af-bolig/

Du skal jf. loven oplyse os om din nye adresse senest 8 dage før din fraflytning, så vi kan sende dig flytteopgørelsen og evt. synsrapport m.m.

Når vi har modtaget din opsigelse, vil du modtage en bekræftelse fra os – din opsigelse er gældende fra den dag, vi modtager opsigelsen, og IKKE først fra du modtager bekræftelsen.

Man fraflytter typisk omkring den 15 i måneden, således lejemålet kan istandsættes, inden den nye lejer skal overtage lejemålet til den første.

Man betaler forsat husleje, el, vand og varme i istandsættelsesperioden.

Fremvisning
Når du har opsagt din lejlighed, får vi brug for din hjælp til at fremvise den til mulige nye lejere.

Loven siger, at du har pligt til at fremvise lejligheden hver anden hverdag i 2 timer på et passende tidspunkt (lejeloven § 97).

Fraflytningssyn
Til fraflytningssynet mødes vores synsmand med dig i boligen. Det kan være en god idé at medbringe alle skriftlige aftaler og informationer vedrørende istandsættelse, syn og fraflytning.

Under fraflytningssynet udfylder du og synsmanden i fællesskab fraflytningsrapporten og gennemgår lejligheden. Der tages selvfølgelig hensyn til, hvordan lejemålet blev overleveret i sin tid.

Som regel nås der hurtigt og nemt til enighed om, hvad der skal inkluderes i fraflytningsrapporten, hvorefter begge parter underskriver. Du får naturligvis en kopi af rapporten med dig fra synet.

Klargøring af lejemål til fraflytningssynet
Inden du flytter, skal du tømme din bolig og evt. opbevaringsrum for alle dine ejendele. Efterlader du indbo, vil dette blive fjernet, og du vil blive opkrævet et beløb for mandetimer brugt på at bortskaffe ejendelene.

Det er ikke muligt at efterlade indbo i lejemålet, som skal overtages af den nye lejer. Dette skal stilles forsvarligt i depotrummet, og der skal være lavet en aftale med administrator herom i god tid inden flyttesynet.

Rengøring
Når du afleverer din bolig, skal den være ryddet og rengjort. Rengøringen skal være grundig, og vi ser ofte, at folk negligerer rengøring af komfur, emhætte, køleskab og bad – dette er dumt, da du her som lejer har mulighed for at spare penge.

Følgende skal rengøres grundigt, inden lejligheden fraflyttes:

 • Vinduerne skal rengøres både ud- og indvendigt
 • Hvis det ikke fremgår, at udlejer står for trappevask, skal denne rengøres.
 • Køleskabet skal slukkes, og lågen skal stå åben
 • Hvis der følger have med til dit lejemål, skal du inden fraflytning slå græsset, fjerne ukrudt og klippe hækken.

Affald
Møbler og andre ejendele, som du ikke ønsker at tage med dig til din nye bolig, må ikke efterlades i din fraflyttede lejlighed eller ved containerne. Du skal selv sørge for, at genstandene bliver fjernet fra ejendommen.

Spar penge
Når du flytter fra et lejemål, er der nogle ting, der økonomisk bedre kan svare sig at gøre selv. Her får du nogle gode råd til, hvordan du kan spare penge ved din fraflytning.

 • Nedtag alle dine egne lamper og gardiner
 • Monter muffer på alle lampeudtag, så man ikke kan se ledningerne
 • Tjek at alle lamper, der tilhører lejemålet, samt dørklokken virker
 • Afrim fryser og køleskab
 • Rengør ventilatoren på badeværelset
 • Afkalk sier på alle vandhaner
 • Tjek at propperne i alle håndvaske er til stede og virker optimalt
 • Nedtag alle ophæng du selv har monteret i lejligheden
 • Tjek at du ikke har efterladt små ejendele i skuffer eller skabe
 • Rengør alt tilbehør til ovnen (bradepander etc.)
 • Rengør filteret i emhætten
 • Tjek at lyspæren i ovnene virker
 • Sørg for at samle alle nøgler tilhørende lejemålet samt evt. vaskekort. Disse skal afleveres ved fraflytningssynet.

Aflæsning af lejemålets målere
Du behøver ikke forud for din fraflytning at aflæse målerne i boligen. Det klarer vi, hvorefter vi sender oplysningerne videre til forsyningsselskaberne.

Flytteopgørelse
Cirka 6-8 uger efter lejeophør, sender vi dig en flytteopgørelse. Derpå kan du se den samlede sum af depositum, forudbetalt leje, diverse udgifter i forbindelse med fraflytning m.m. Har du penge til gode, bliver de overført til de kontooplysninger, vi har på dig. Skylder du derimod penge, vil du få tilsendt en opkrævning.